español
 
 
   
  Presentació: serveis. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: serveis. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: per què externalitzar. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: avantatges. Tárraconsulting S.L.
   
Sreveis al'exportació. Tárraconsulting S.L.
Subvencions. Tárraconsulting S.L.
  Consultoria. Tárraconsulting S.L.
  Consultoria: subvencionada. Tárraconsulting S.L.
   
Formació. Tárraconsulting S.L.
 
Vostè es troba a:: Serveis a l'exportació

<strong>Tarraconsulting International S.L.</strong> Serveis a l'exportació.


Disposar d’una persona en la seva empresa dedicada exclusivament a les tasques d’exportació requereix d’una alta inversió en temps de formació, de coneixement de mercats internacionals, a més de la despesa implícita que representa comptar amb personal propi de la seva plantilla.

 

La nostra companyia us facilita personal flexible, qualificat, amb un alt perfil comercial, el qual us permet estalviar temps, proporciona resultats més ràpids, i és més eficaç i responsable en la generació de futurs ingressos per a la vostra empresa.

 

Ens comprometem a generar nous negocis per a vostè a un ritme accelerat, tant en mercats nous com en els que ja existeixen, amb un clar i mesurable retorn de l' inversió.

 

Tarraconsulting International S.L. us ofereix un servei únic especialitzat en l’establiment d’acords comercials d’alt nivell, mitjançant la intermediació entre executius i responsables comercials de les companyies amb les quals existeixi oportunitat de negoci per al seu producte.

 

Obrim els seus productes a nous mercats i executem l’exportació en nom seu, deixant que disposeu del vostre temps per dedicar-vos a aquelles tasques que conformen l’essència del vostre negoci: perfeccionar el vostre producte i gestionar la vostra empresa.

 

 

Amb Tarraconsulting International S.L. podrà externalitzar les següents funcions:

 

 • .Gestió de tots els tràmits inherents a l’exportació.

  Selecció de mercats potencials.

  .Selecció de productes per a l’ exportació i elaboració del catàleg.

  .Cerca i selecció de clients internacionals i de canals de comercialització.

  .Selecció i control de distribuïdors i representants.

  . Elaboració de pla de màrqueting internacional
       (anàlisi de producte, sector, competència, mercats...).

 • .Elaboració i negociació d’ofertes i gestió de comandes.

  .Preparació de contractes, mitjans de pagament i assegurances a      l’exportació.
 • .Preparació de viatges comercials a l’exterior, fires i recepció de
       visitants estrangers.

  .Transport i incoterms, tràmits duaners, administratius i fiscals de      l’exportació.

  .Normalització, homologació i certificació dels productes a l'estranger.

  Gestió de les patents i marques.

  Gestió de les subvencions i ajuts a l’exportació.