español
 
 
   
  Presentació: serveis. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: serveis. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: per què externalitzar. Tárraconsulting S.L.
  Presentació: avantatges. Tárraconsulting S.L.
   
Sreveis al'exportació. Tárraconsulting S.L.
Subvencions. Tárraconsulting S.L.
  Consultoria. Tárraconsulting S.L.
  Consultoria: subvencionada. Tárraconsulting S.L.
   
Formació. Tárraconsulting S.L.
 
Es troba a:: Subvencions

Suvencions. TarraconsultingInternational S.L.

 

Els professionals de Tarraconsulting International S.L. gaudeixen d’una llarga experiència en la sol·licitud, tramitació, gestió, seguiment i justificació de projectes acollits a línes i programes de finançament o subvenció vinculats als comerç internacional, a nivell europeu, nacional, autonòmic i local.

 

Tarraconsulting International S.L. us ofereix la possibilitat de realitzar tota la tramitació de l’ajut davant de l’organisme convocant.

 

Facilitem assessorament tant a persones físiques (autònoms), com a persones jurídiques (Grans empreses, Pymes, entitats públiques, ajuntaments, mancomunitats, consorcis públics i privats, altres organismes, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials).